Mayo Walks - Click to return to home page.
Walking trail sign.
Walking Trail Sign

LEAVE  NO  TRACE

Principles of Outdoor Ethics

Please adhere to this code in any trips to the outdoors

1.  PLAN  AHEAD  AND  PREPARE

 • Be sure you are able for the level of walk you propose to take and that you have the correct equipment for the terrain.

 • Follow all safety instructions that may be posted along the route.

 • Check the weather forecast and always be prepared for changing weather conditions.

 • Leave details of your plans with somebody and don’t forget to contact that person later to say that you have returned safely.

2.  DISPOSE  OF  WASTE  PROPERLY

 • ‘Pack It In, Pack It Out’.  Bring home all litter and left over food including biodegradable waste.

3.  LEAVE  WHAT  YOU  FIND

 • Respect property.  For example, farming or forestry machinery, fences stone walls etc.  Leave gates as you find them (open or closed).

 • Preserve the past examine – but do not damage – archaeological structures, old walks and artefacts.

 • Conserve the present: leave rocks, plants and other natural objects as you find them.

4.  RESPECT  WILDLIFE  AND  FARM  STOCK

 • Dogs should be kept under control at all times and should not be brought onto hills or farmland.

5.  BE  CONSIDERATE  OF  OTHERS

 • Respect the people who live & work in the countryside.

 • Park appropriately – avoid blocking gateways forest entrances or narrow roads.

 • Let nature’s sound prevail.  Keep noise to a minimum.

6.  TRAVEL  ON  DURABLE  SURFACES

 • Durable surfaces include established trails and forest roads.

 • Aim to leave your picnic site as you would like to find it.

7.  MINIMISE  THE  EFFECTS  OF  FIRE

 • Fires can cause lasting impacts and are dangerous to forests especially in late spring.

 • Where fires are permitted, use established fire rings, barbecues or create a mound fire.

 • Do not burn plastics or other substances which emit toxic fumes.

 • Dispose of ash carefully.

           

NÁ FÁG DO LORG

Prionsabail Eitice Lasmuigh/Allamuigh

Glac leis an gcód seo agus tú i mbun turais lasmuigh

1.  PLEAN CHUN CINN & BÍ RÉIDH

 • Bí cinnte go bhfuil an leibhéal lúb-bhealaigh a roghnaíonn tú i do chumas agus an fearas a theastaíonn le haghaidh do ghníomhachtaí agat.

 • Tabhair aird ar threoracha sábháilteachta a mbeadh fógraithe ar an mbealach.

 • Seiceáil tuar na haimsire roimhré agus bí réidh d’athrú ar bith san aimsir.

 • Abair le duine i gcónaí cá bhfuil tú ag dul agus cén t-am a bhfuil súil agat filleadh, agus ná dean dearmad dul i dteagmháil leo a rá go bhfuil tú fillte go sabháilte.

2.  NÁ FÁG DO BHRUSCAR I DO DHIAIDH

 • ‘Má Thugann tú Isteach é, Croch leat Arís é’. Tabhair leat abhaile bruscar agus fuíoll bia, bíodh sé ina ábhar  in-bhith-dhíghrádaithe nó ná bíodh.

3.  FÁG MAR A BHÍONN ROMHAT

 • Bíodh meas agat ar mhaoin, mar shampla innealra feirme nó foraoiseachta, sconsaí, ballaí cloiche srl. Fág geataí mar a bhíonn siad romhat (oscailte nó dúnta).

 • Caomhnaigh an stair: scrúdaigh ach ná dean aon damáiste do struchtúir sheandálaíochta, sean-bhallaí agus déantáin oidhreachta.

 • Caomhnaigh gach a bhfuil ann faoi láthair: fág carraigeacha, bláthanna, plandaí, ainmhithe agus gnáthóga eile an nádúir mar a fhaigheann tú iad.

4.  BÍODH MEAS AGAT AR AINMHITHE FEIRME AGUS AR AN BHFIADHÚLRA

 • Ba chóir madraí a choinneáil faoi smacht ghéar agus níor chóir go dtabharfaí ar chnoic nó ar thalamh feirme iad.

5.  CUIMHNIGH AR DHAOINE EILE

 • Bíodh meas agat ar lucht cónaithe agus oibrithe áitiúil.

 • Páirceáil mar is cuí – ná bí sa bhealach i mbóithre conga, ar gheataí, nó bealaí isteach chuig coillte.

 • Ná bíodh ach glór an nádúir le cloisteáil. Ná bí ag gleo agus ag déanamh an iomarca torainn.

6.         FAN AR THALAMH CRUA

 • Áirítear cosáin seanbhunaithe agus bóithre foraoise ar thalamh crua.

 • Bíodh sé mar aidhm agat do láthair picnicí a fhágáil mar a bhí sé nuair a tháinig tú air nó níos fearr

7.  SEACHAIN AN CONTÚIRT A BHAINEANN LE TINE

 • Is féidir le tinte éifeachtaí buana a bheith leo agus is féidir leo coillte a mhilleadh go háirithe san Earrach

 • I gcásanna a gceadaítear tinte, bain úsáid as fáinní tine seanbhunaithe, barbaiciú nó dean tine mhullóige.

 • Ná bí ag dó plaisteach nó substaintí eile a dhéanann deatach nimhiúil.

 • Bí cúramach agus luaithre á dhiúscairt.